rest T2 2008

Les 4

/* Als je bepaalde stappen tot deze workshop nog niet gezet hebt, bekijk je de video's waarin de installatie van het EPD wordt voorgedaan:
Deze video's zijn te vinden op de fileserver: onder data/Linux/MediaMCM. Er staat ook een player bij om de filmpjes af te spelen.


De installatie van OpenSuSE, Apache, PHP en MySQL zijn geslaagd. Dan kun je verder met het EPD.
Ter voorbereiding op deze workshop maak je een lijst van de commando's uit les 3 met de naam, de belangrijkste functie en de belangrijkste schakelopties.

Hoe beter je deze kent hoe sneller je klaar bent.

Installatie EPD.

Ga naar de website van freemed : http://www.freemed.org/
Download het tar.gz bestand

- Log in als root
- Ga naar de map /srv/www/htdocs
- Verplaats /home/<jounaam>/Desktop/freemed.......tar.gz naar de huidige map.
- Pak het bestand uit.
- Hernoem de map freemed..... naar freemed.
- Zoek op in je processen lijst welke gebruiker de webserver httpd heeft gestart.
- Maak, recursief door alle submappen, deze gebruiker eigenaar van alle bestanden en mappen.
- Start het programma mysql en maak een database "freemed".
  Zoek evt. op internet uit hoe je een database maakt met SQL.
- Sluit mysql af.
- Open een browser en ga naar: http://localhost/freemed/
  kun jij het genoemde probleem oplossen? dit gaat over het standaard openen van index.php i.p.v. index.html
- Start freemed op. */


Les 5

Data converteren.

De taak die jullie hebben is het importeren van 2 gegevensverzamelingen in 1 database. Kies je voor FreeMed dan moeten die gegevens daar worden ingevoerd. Je hebt nu verschillende opties:

Optie 1: begin maar vast met overtypen, misschien ben je voor week 8 klaar.

Optie 2: Importeer A in B of andersom en haal de fouten er uit en zorg voor consistentie. Controleer op voorletter, achternaam en gebdat. Dit is een veel gebruikte kandidaat sleutel in medische systemen.

Optie 3 Importeer A in Freemed en B in Freemed en schrijf een periodieke procedure voor het opschonen van de patiënten-tabel.

Voor de deelnemers die nog niet vloeiend SQL spreken is het misschien verstandig om wat extra tools te installeren. phpMyAdmin of bv de gui tools.
Het CSV formaat (rfc4180) is een gangbaar bestandsformaat voor het uitwisselen van gegevens. Excell, Access en MySQL kunnen hier allemaal mee omgaan.
Laten we eerst eens naar de query browser kijken


Onderzoek welke gegevens in welke kolom terug te vinden zijnA.d.h.v. een bestaand systeem informatie achterhalen over het ontwerp ervan.
Dat heet Reverse engineering.

Oh ja, als je meer wilt weten over het importeren van CSV bestanden.
RTF(ine)M

Comments