Periode 1‎ > ‎

ICT- en Netwerkbeheerder 3e jaar p1

Opdracht 1:  Ubuntu server & Mysql & een webapplicatie
Vandaag gaan we Ubuntu server installeren.
  • Installeer Virtualbox, de laatste versie
  • Maak een nieuwe machine met:
  • - 1 netwerkkaart (NAT adapter)
  • - 8 GB dynamicly expanding HD
  • - 1024 MB Ram geheugen
  • Installeer Ubuntu-Desktop, die we gaan gebruiken als server. Volg de instructies van de docent of uit de Ubuntu server guide als je twijfelt.
  • Werk je server bij met de commando's:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
mysql


Vragen:
- Root heeft geen wachtwoord. Waarom is dit veiliger?
- We willen deze server kunnen bereiken vanaf onze host. Welk type netwerkadapter kunnen we dan kiezen?
- Stel dat we hem ook vanaf de laptop van de buurman willen kunnen bereiken. Welk type netwerkadapter kunnen we dan kiezen?
- Hoe kom je achter de IP adressen van een Ubuntu server?
- Wat is het verschil tussen: "apt-get update" en "apt-get upgrade"?
- Wat is het verschil tussen: "apt-get remove" en "apt-get purge"?
- Waarom heeft Ubuntu server standaard geen Grafische interface?
- Met welk commando installeer je MySQL?
- Hoe kun je ervoor zorgen dat MySQL herstart?

Les 2 + 3 Kies een Applicatie die Mysql gebruikt

Opdracht 1:

- Installeer op je server Openssh:

sudo apt-get install openssh-server

- Installeer op je host (windows) putty.exe en winscp
- Controleer of je met putty verbinding kan maken met je server.
- Download en installeer PHPmyAdmin (hiervor zul je apache en PHP ook nodig hebben)
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php5
sudo apt-get install php5-mysql
sudo apt-get install phpmyadmin

Zoek per tweetal een programma dat gebruik maakt van MySQL als database. Dit programma installeer je op je host of de server (afhankelijk van de specificaties).
Voorbeelden van mogelijke toepassingen zijn:

- Moodle
- Mediawiki
- osCommerce
- open bravo (jdbc)

Opdracht 2:

Maak een korte beschrijving met de antwoorden op de volgende vragen:
- Met wie werk je samen?
- Welke toepassing gaan jullie installeren?
- Welke functionaliteit bied deze toepassing?
- Welke tabellen zitten er in de database van je toepassing?
- Kent je toepassing gebruikers (inloggen) en zo ja welke gegevens worden er van gebruikers opgeslagen?

En stuur deze voor maandag 12 september naar t.boose @ rocleiden . nl

Les 4

Aangepast netwerk ontwerp.

Vanaf nu werken we met 2 netwerkkaarten. Hiervoor dien je de Ubuntu server te stoppen.
- Maak in Virtualbox voor je ubuntu server een 2e netwerkkaart aan.
- Kies 1 NAT netwerkkaart  en 1 hostonly.
- start je server opnieuw op.
- Pas het bestand /etc/network/interfaces aan.  Lees goed het hoofdstuk over networking van de Ubuntu server guide. Maak een kopie van de regels voor eth0 en noem deze eth1 als je dhcp wilt gebruiken.

Een statisch adres kan ook door de volgende regels toe te voegen aan het bestand /etc/network/interfaces.
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.56.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.56.1

- start je server opnieuw op.
- Controleer of je twee netwerk adaptors hebt met geldige ip adressen met ifconfig.
  eth0 10.10.2.15
  eth1 192.168.56.101
- Bind vanaf nu alle diensten aan het 192.168.56.101 adres. 
Squid is de standaard caching proxy server onder linux. 

Vragen:
- In welk geval levert een caching proxy snelheids winst op
- Hoe heet een proxy server waarvan de clients niet weten dat hij word gebruikt.
- Noem nog drie voordelen van het aanbieden van internet via een proxy

Comments