Medewerker Beheer ICT Leerjaar 3 periode 2


Vraag: Argumenten voor Linux

Links n.a.v. vragen over Linux

Wat kost een abonnement op support bij de verschillende Linux distributeurs?
Kijk eens: https://www.redhat.com/wapps/store/catalog.html
Of voor suse: http://shop.novell.com/store?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=novell&Locale=en_US&Env=BASE&productID=46949200

Waarom Linux?
Free software foundation http://www.fsf.org/
Why Linux is Better http://www.whylinuxisbetter.net/

Who cares?
Nederland, ons kabinet en de tweedekamer https://noiv.nl/

Afresco en Openoffice

Onderdeel van je project voor deze periode is het realiseren en beschikbaar maken van een document management systeem.
- Installeer een schone Ubuntu 11.10 desktop
- Download en installeer Alfresco communitie document management vanaf www.alfresco.org.

Probeer OpenOffice of MS-Office met Alfresco te integreren http://wiki.alfresco.com/wiki/Setting_up_OpenOffice_for_Alfresco of http://extensions.services.openoffice.org/project/alfrescoconnector

Les 1

Installeer een Ubuntu 11.10 Desktop.

Het is belangrijk dat je in je project één soort virtualisatie software gebruikt of helemaal geen. combinaties van verschillende soorten blijken niet altijd tot het gewenste resultaat te leiden. Van mij hoor je dus geen eis maar slechts het advies om Virtualbox te gebruiken.

De mooiste oplossing voor je project is een dual boot systeem. Ik kan je begeleiden bij dit type installatie maar dan wil ik dat je het eerst een keer zelf op een virtuele windows machine uitprobeert. gebruik deze documentatie tijdens deze test.

Les 2 en 3


We gaan kennis maken met vi met behulp van deze reader.
http://www.eng.hawaii.edu/Tutor/vi.html

Een uitgebreide handleiding met alle comando's staat o.a hier: http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/usr_toc.html

Aan de hand van een opdracht ga je leren omgaan met vi. Vi is standaard op iedere PC beschikbaar (voor windows moet je het nog wel zelf instaleren). Als je deze editor kent kun je op alle computers UNIX, Linux, BSD, Mac of Windows bestanden bewerken.


Wil je een hands-on training voor het werken met vi installeer dan vim. Op Ubuntu doe je dit met:

sudo apt-get install vim

Vervolgens start je vimtutor met het commando:

vimtutorRechts van dit blok zie je een invul oefening om aan te tonen dat je genoeg weet van vi.

Werk eerst de hele hands-on training vimtutor door of lees de tutorial en oefen met de commando's voordat je dit formulier invult.
 

Prakticum vi
Les 4 Bouw en beheer een Asterisk telefoon centrale
Opracht Linux M3AC 2010/2011 P2:
Bouw en beheer een Asterisk telefoon centrale en verbindt twee telefoons.
Werk in groepjes van 3 personen. Ga tijdens het bellen niet te dicht bij elkaar zitten i.v.m. het rondzingen van het geluid.

Na deze opdracht kun je:

- Een PBX / SIP: server opzetten waarmee je intern telefoons kan verbinden
- Een verbinding tot stand brengen tussen 2 VOIP telefoons (via SIP)
- Het beheer voeren over een SIP centrale.
    - Gebruikers beheren en telefoonnummers toekennen
    - Voicemail inrichten
    - Een conference call voeren

Meer Info

Meer info Asterisk  http://www.asterisk.org/asterisknow/
Meer info CentOS http://www.centos.org/
Meer info SIP http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
Meer over Ekiga softphone: http://ekiga.org/


Stappen Server

- Maak een nieuwe vm met de volgende specs:

- 1 bridged netwerk verbinding. gekoppeld aan een actieve verbinding

- minimaal 4 GB schijf ruimte dynamicly expanding

- minimaal 512 MB intern geheugen


- Download en installeer AsteriskNow, 1.6 AsteriskGUI (fileserver /data/linux/distributies/asterisk)
- Schrijf het root wachtwoord op dat je hebt gekozen.
- Kies exit in het setup scherm na het booten.
 (je kunt hier terug komen met het commando: setup)
- Log in op je server en geef het commando:
 less /etc/asterisk/manager.conf

 zoek naar de definitie van [admin] en lees daar het wachtwoord (secret) van de admin gebruiker.
- Open op je host systeem een browser en ga naar het adres dat aangegeven wordt:
 http://<ipadres>/config/static/index.html

- Voer admin in als user en het wachtwoord dat je net gelezen hebt.
- Pas het wachtwoord aan en schrijf ook dit op.
- Herstart asterisk op je server met het commando:
 /etc/init.d/asterisk restart

- Verver je browser (F5) en kies uit het menu, links, Users. klik op create new user en vul de
 gegevens van je eerste gebruiker in. Een voorbeeld:- Klik rechtsboven op apply changes om de asterisk server te herstarten zodat de nieuwe

 gebruiker zich kan gaan aanmelden.

Stappen client (telefoon)

Als telefoon gebruiken we Ekiga softphone. Deze applicatie werkt als een virtuele voip telefoon. Als je een DHCP server hebt draaien in je netwerk zou je ook een voip toestel kunnen aansluiten.
=

- Installeer Ekiga softphone op de gewenste clients. Er zijn vrije versies beschikbaar voor linux en Windows.
- Edit accounts en vul je gegevens in. Zou ik thomas zijn uit het vorige voorbeeld dan vul ik in:

- Vervang het ip-adres met het ip-adres van je Asterisk server of nog netter, het DNS adres dat je hebt ingesteld. Is de status “registered” dan weet je dat de verbinding werkt.
- Herhaal deze stappen voor gebruiker 2 en 3.
- Bel elkaar op door het verkorte nummer te bellen op het dialpad van Ekiga, in dit geval bv 6002 voor Thomas.


Extra opdracht voicemail:


- Ga in het management console, je webbrowser, naar het menu voicemail. Stel een code in voor het bellen met je voicemail. bv 70.
- Bel met Ekiga naar je voicemail. 70 dus en stel deze in.
- Meld je vervolgens af en laat een van de andere groepsgenoten je voicemail inspreken.
- Meld je weer aan en bel je voicemail.
- Krijg je de doorstuur functie naar e-mail aan de praat?


Extra opdracht Conference call:

- Start een gesprek met drie personen.

Les 5

De terminal

De belangrijkste commando's uit : http://www.ss64.com/bash/

- ssh

- top

- ps met grep

- nice levels

- kill

- free

- fg en bg, nohup&

 

Les 6 en 7

Een basis script. Als je je mannetje staat in vi kun je een stapje verder zetten door eens een script te maken.
Tijdens deze les maken we een paar voorbeeld scriptjes. Volg de demo over het maken van een script of ga zelf op zoek naar informatie. Kijk bijvoorbeeld hier: http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html voor meer info over scripts.

Opdracht 1: Maak een script: hallo


Invoer: Geen
Uitvoer: "hallo <gebruiker>
Resultaat: Geen
Info: Gebruik het commando whoami om de naam van de huidige gebruiker te vinden.

Opdracht 2: Maak een script: newdir


Invoer: De naam van de directory die wordt gemaakt
Uitvoer: Geen
Resultaat: De betreffende directory wordt gemaakt en meteen current (ook als de bovenliggende directory nog niet bestaad)
Info: Onderzoek optie -p van het commando mkdir in de betreffende man pagina. "man mkdir". Gebruik .<spatie>newdir om te voorkomen dat je script in een subshell uitgevoerd wordt.

Opdracht 3 Maak een script: mycd


Invoer: De naam van de directory waar we naar toe willen
Uitvoer: Als de betreffende directory bestaad "succes" anders een lijst van mogelijke directory's
Resultaat: De current working directory is aangepast als deze bestaad.
Info: onderzoek het if, then en else commando.

Opdracht 4: Maak een script: fileinfo


Invoer: 1 of meerdere commando's
Uitvoer: Per commando een overzicht met: Het volledige path naar het programmabestand (commando which), de informatie over omvang, eigenaar, en group en permissies (commando ls) en tot slot een beschrijving van het type bestand (commando file).
Resultaat: geen, enkel de uitvoer
Info: Zoek info over shift of probeer op een andere manier de betreffende commando's te herhalen per argument op commando regel.

Prakticum Bash Script

 

Les 8


Zie boven aan de pagina, hoofdstuk 1 t/m 4 van de stof uit de reader "Ubuntu, Linux voor mensen" van Tille Garrels.


Belangerijk toets!!

In week 9, 15 t/m 20 januarie 2012, krijgen jullie een toets. Zoals jullie al hebben gelezen gaat de toets over: hoofstuk 1 t/m 4 van de stof uit de reader "Ubuntu, Linux voor mensen" van Tille Garrels. Er zullen ook vragen zijn die gaan over de andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest: zie de rest van deze pagina.

Deze periode zal worden afgesloten met een toets over hoofstuk 1 t/m 4 van de stof uit de reader "Ubuntu, Linux voor mensen" van Tille Garrels. Daarnaast zullen er ook vragen in voor komen over de onderwerpen die we behandelen tijdens de lessen.

Kort samengevat gaat de toets over (getallen tussen haakjes zijn het aantal vragen):
- reader (12)
- terminal commando's van les 5 (3)
- scripts (3)

Comments