Mediatechnoloog Leerjaar 2 Periode 4

Hertoets Periode 3

Voor de mensen die zich willen voorbereiden voor de hertoets van periode 3:

De hertoets is op 9 mei tijdens de avondherkansingen.

Hier staat de leerstof: Mediatechnologie Leerjaar 2 periode 3


Cijfer voor periode 4

Beoordeling van deze periode gaat op basis van de onderstaande 3 opdrachten. Lever deze uiterlijk op vrijdag 27 mei in zodat ik op tijd jullie cijfers kan invoeren.

Opdracht 3


W2A DBT SQL Opdracht 3


Opdracht 2

Voorbeeld:
Drop database opdracht2;
Create database opdracht2;
use opdracht2;

create table tabel (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, naam varchar(255));
Insert into tabel (naam) values ('Piet'), ('Kees'), ('Klaas');

create view kaas as select * from tabel where naam like 'K%';

select * from kaas

In de database "Opdracht 2" zit 1 tabel.
Maak een SQL script, serie opdrachten gescheiden door ; dat:

- De database Opdracht2 verwijderd (Drop)
- De Database aanmaakt
- De table aanmaakt
    - ID is een autonummer en primary key
    - Manager is een foreign key naar persoon(id)
- De volgende personen toevoegd:

Tabel: persoon
 idnaam  functieafdeling salarismanager
Piet  Directeur Directie 3900 
2Greetje  Baas Verkoop  2900
3 Veronica
 Baas Productie 29001
 4 Kees Verkoper Verkoop 1900 2
 5 Harrold Voorbereider Productie 1900 3
 6 Miep Medewerker Productie  1900 3
 7 Dirk Medewerker Productie  1900 3
 8 Jan Controleur Productie  1900 3

- Een view maakt met 
    - de naam van een afdeling, 
    - het aantal personen dat er werkt 
    - de som van het salaris. 
    
iedere afdeling komt 1 keer voor.

- Een view van alle managers, met per manager, 
    - zijn naam, 
    - De afdeling waar hij werkt, 
    - het aantal personen waaraan hij direct leiding geeft 
    - het totaal van het salaris van de mensen waaraan hij leiding geeft (niet van zichtzelf dus.)

Eindig het script met: Select van deze twee views.

Opdracht 2 inleveren


Opdracht 1

In de database "Opdracht1" zitten 2 tabellen.

Tabel: persoon
 idvoornaam achternaamwoonplaats
Piet Boer Den Haag 
2Greetje Snel Den Haag 
3Veronica Zender Amsterdam Tabel: stad
 naaminwoners 
Den Haag 600000 
Amsterdam1200000 
Gouda 150000 

Maak deze database, met MySQL commando's "Create Database", "Create Table" en "Insert into". 
- Bewaar alle commando's die je gebruikt in een tekst bestand, onder elkaar.

Het veld "id" van de tabel "persoon" is een sequence (autonummer veld). Pas de tabel aan met:
- "create sequense" en "Alter table"

Beantwoord de volgende vragen voor het einde van deze les.

Opdracht 1 inleveren


Comments