Mediatechnologie Leerjaar 2 periode 3

Deze periode sluiten we af met een toets over Alle basis SQL commandos + de foreignkey's
Verder kennen jullie de ACID eigenschappen.


Voor de toets van volgende week moeten jullie kennen:

Van W3Schools:

SQL Basic

SQL HOME
SQL Intro
SQL Syntax
SQL Select
SQL Distinct
SQL Where
SQL And & Or
SQL Order By
SQL Insert
SQL Update
SQL Delete

SQL Select Into
SQL Create DB
SQL Create Table
SQL Constraints
SQL Not Null
SQL Unique
SQL Primary Key
SQL Foreign Key

Op basis van een omschrijving van een situatie moet je kunnen aangeven aan welke eigenschappen een database niet voldoet. 
  • Atomair (Atomic): de mate waarin het DBMS garandeert dat een transactie ofwel geheel wordt uitgevoerd, ofwel geheel nietig is.
  • Consistent (Consistency): Een transactie creëert ofwel een nieuwe geldige staat of herstelt de staat die er was (in geval van een fout of een probleem). Dit impliceert dat na de transactie alle integriteitsregels van de database moeten gelden.[1]
  • Geïsoleerd (Isolated): transacties worden geïsoleerd van elkaar uitgevoerd, dat wil zeggen dat transacties die tegelijkertijd worden uitgevoerd geen inzicht hebben in elkaars tussenresultaten.
  • Duurzaam (Durability): waardoor een voltooide transactie later niet ongeldig gemaakt kan worden.


Les 1: Intro SQL

Bestudeer alle SQL Basic onderwerpen van http://w3schools.com/sql/default.asp

Les 2: MySQL Query Browser en Woordenboek

Opdracht 1: Installeer MySQL Query browser en mak verbinding met je MySQL server.

Bouw een woordenboeken database:
- Gebruik het "CREATE DATABASE" commando om een nieuwe database te maken. 
- Gebruik het USE commando om de database te gaan gebruiken.
- Maak een tabel aan met de naam "woord" met het "CREATE TABLE" commando. Kies als engine "INNODB"
Dit zijn de velden in de tabel woord:
woord: VARCHAR(255)
soort: VARCHAR(20) #werkwoord, zelfstandignaamwoor, persoonlijk voornaamwoord, enz enz
geslacht: CHAR(1), M of V of O of Null, alleen zstnaamwoorden hebben een geslacht

- Download dit lijstje met woorden http://frii.nl/outfile.txt en probeer je tabel te vullen met deze woorden.

- Maak een update query die alle woorden die eindiggen op "je" het geslacht O geeft.
- Maak een extra tabel soort waarin je alle soorten opneemt die je wilt gebruiken
- Vul deze tabel
- gebruik "ALTER TABLE" met "ADD CONSTRAINT" om een foreignkey relatie aan te maken.


Les 3

Bestudeer deze eigenschappen van een relationele database.
ACID leer: http://en.wikipedia.org/wiki/ACID


Comments