ICT beheerder Leerjaar 3 periode 4

Deze week bezoeken we het IT Gorlaeus laboratorium:

We worden om 11 uur ontvangen op het volgende adres:

Einsteinweg 55 
Leiden

Regel zelf je vervoer daarheen. Ter plaatse neem ik absenties op.

Planning periode, oplevering en toets.

Les 1: introduktie, Werken aan PvA MyLinux
Les 2: Taakverdeling, Leren LPI 101, onderzoek naar wensen en eisen van de doelgroep (doelgroep benaderen)
Les 3: Pakket wensen en eisen vaststellen, Leren LPI 101
Les 4: Realiseren distro, Leren LPI 101
Les 5: Realiseren distro, Leren LPI 101
Les 6: Terugkoppeling van de doelgroep (acceptatie), Leren LPI 101
Les 7: Toets
Les 8: Oplevering


De toets over de examen preps part 1 en 2 is in de week van 2 tot 5 juni. Het betreft een digitale meerkeuze toets.
Na de toets en de laatste lesweek staan in het teken van het op te leveren project. Een compleet dossier bestaat uit:
- Een plan van aanpak
- Een iso van de opgeleverde distributie
- Een bootable USB stick.

Bonus punten:
- Bewijsmateriaal van betrokken gebruikers.
- Aantoonbaar rekening gehouden met doelgroep
- USP.

Opdracht: LPI 101

Bestudeer de volgende documenten ter voorbereiding op een toets aan het eind van deze periode. Daarnaast kun je deze documenten gebruiken ter voorbereiding opp het LPI 101 examen.

LPI certification 101 (release 2) exam prep, Part 1: In this tutorial, we'll introduce you to bash (the standard Linux shell), show you how to take full advantage of standard Linux commands like ls, cp, and mv, explain inodes and hard and symbolic links, and much more. By the end of this tutorial, you'll have a solid grounding in Linux fundamentals and will even be ready to begin learning some basic Linux system administration tasks.

LPI certification 101 (release 2) exam prep, Part 2: In this tutorial, you will learn how to use regular expressions to search files for text patterns, how to locate files on your system, and how to take full control of Linux processes. You'll even get a whirlwind introduction to shell pipelines, redirection, and text processing commands. By the end of this tutorial, you'll have a solid grounding in basic Linux administration and will be ready to begin learning more advanced Linux system administration skills in the follow-on tutorial.

Deze documenten zijn ook onderdeel van het examen materiaal maar hoeven niet voor de toets geleerd te worden.
 
LPI certification 101 (release 2) exam prep, Part 3: In this tutorial we'll introduce you the Linux system documentation. We will teach you how to change permissions and how to manage with Linux accounts. At the end you'll learn how to tune your enviroment.

LPI certification 101 (release 2) exam prep, Part 4: In this tutorial, we'll introduce all popular filesystem on Linux. We'll teach you how to mount and unmount devices. In next chapter you'll know how to boot the system and how to work with runlevels. In next section of this tutorial, we'll introduce filesystem quotas, we will teach you how to set them and how to configure them. By the end of this tutorial you'll know a system logs.


Opdracht: MyLinux

In projectgroep verband maken jullie een linux distributie, "MyLinux", Deze distributie dient gericht een vrij te kiezen doelgroep.

Er zijn verschillende wegen naar een eigen linux distributie. De een is eenvoudig maar bied weinig mogelijkheden om aanpassingen te maken, de ander zeer complex maar biedt dan ook een zee aan mogelijkheden om je ditributie compleet naar je hand te zetten. In volgorde van simple naar complex:

- Remastering Knoppix without remastering: http://www.linuxjournal.com/magazine/remaster-knoppix-without-remastering
- Remastersys: http://www.geekconnection.org/remastersys/debian.html

- Remastering knoppix http://www.knoppix.net/wiki/Knoppix_Remastering_Howto Deels vertaald: http://docs.google.com/View?id=dg8crjzp_101hrhqm5d8
- Remastering Ubuntu  https://help.ubuntu.com/community/LiveCDCustomization .
- Linux from scratch (deze laaste doen we in periode 1 van het 4e leerjaar).

Voorbeeld Functionaliteit:

- Optie voor Booten van USB "Live".
- Alles standaard Nederlands. Tijdzone, taal, favorieten en gebruikersinterface.
- Office, internet, mail, chat, hyves.
- Project planning software.
- Software gericht op de doelgroep.

Hier een index van beschikbare software: http://packages.debian.org/stable/
Je kunt ook inspiratie opdoen door te kijken naar http://edubuntu.org/

Eisen en wensen:

- Geen moeilijke vragen
- Snel booten
- Eenvoudig in gebruik
- Uitgewerkt theme gericht op de doelgroep

Rollen / taken:

Naast het samenstellen van de distributie moet er ook aandacht besteed worden aan de volgende onderwerpen:
- Project management
- Graphics en styling (themes, menu's, compiz-fusion)
- Zinvolle defaults: - Homepage en bookmarks voor de webrowser, snelkoppelingen op de desktop enz enz

 
Comments