ICT- en Netwerkbeheerder Lj3 P4

Planning periode, oplevering en toets.

Onderdeel 1: introduktie, Werken aan PvA MyLinux
         Introductie over remastersys, debian en ubuntu 
         Onderzoek naar wensen en eisen van de doelgroep (doelgroep benaderen)

         Introductie over LPIC 101, Inhoudsopgave doornemen.

Onderdeel 2: Realiseren Mylinux
         Voorbeelden van distributies (kubuntu, Xbuntu, edubuntu ... zie Distrowatch.com

Onderdeel 3: Terugkoppeling van de doelgroep (acceptatie), Leren LPI 101
         Hoe ga je controleren hoe de doelgroep van MyLinux het product waardeert?

Onderdeel 4: Workshop OpenSSH

Onderdeel ?: Eigen inbreng. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp of kun je iets vertellen over een project tijdens een van je stages, laat het aan mij weten: bs012 (at) Roc Leiden (punt) nl. (VPN?)

Resultaat: Het resultaat van de opdracht MyLinux en het cijfer van de toets vormen samen 1 resultaat voor periode 4.

Opdracht: LPI 101

Bestudeer de onderdelen van het LPIC 101 examen a.d.h.v deze reader of elk ander materiaal dat je aanspreekt. Deze periode wordt weer afgesloten met een toets.

Opdracht: MyLinux

Schijf een plan van aanpak voor de linux distributie die je gaat maken.
Werk in groepen van maximaal 3 personen.


In projectgroep verband maken jullie een linux distributie, "MyLinux", Deze distributie dient gericht een vrij te kiezen doelgroep.

We maken de distributie met 
- Remastersys: http://www.geekconnection.org/remastersys/debian.html
Voor meer inspiratie kun je kijken naar:
- Remastering Ubuntu  https://help.ubuntu.com/community/LiveCDCustomization .
- Linux from scratch (deze doen we in periode 1 van het 4e leerjaar).

Voorbeeld Functionaliteit:

- Optie voor Booten van USB "Live".
- Alles standaard Nederlands. Tijdzone, taal, favorieten en gebruikersinterface.
- Office, internet, mail, chat, hyves. Voor geconfigureerd
- Project planning software.
- Software gericht op de doelgroep.
- Nas, router, proxy firewall, fileserver


Hier een index van beschikbare software: http://packages.debian.org/stable/
Je kunt ook inspiratie opdoen door te kijken naar http://edubuntu.org/

Voorbeeld eisen en wensen:

- Geen moeilijke vragen
- Snel booten
- Eenvoudig in gebruik
- Uitgewerkt theme gericht op de doelgroep

Voorbeeld rollen / taken:

Naast het samenstellen van de distributie moet er ook aandacht besteed worden aan de volgende onderwerpen:
- Project management
- Graphics en styling (themes, menu's, compiz-fusion)
- Zinvolle defaults: - Homepage en bookmarks voor de webrowser, snelkoppelingen op de desktop.

Begin op tijd, en doorloop eerst een minimaal traject om "gevoel" te krijgen voor het traject.

Bonus punten:

- Een bootable USB stick.
- Bewijsmateriaal van betrokken gebruikers.
- Aantoonbaar rekening gehouden met doelgroep
- USP.

Success met de opdracht.


Stappenplan Remastersys op Debian:

install debian 6.0 net inst
OpenSSH server aanvinken

apt-get install aufs-tools


/etc/apt/sources.list aangepast, toegevoegd: "deb http://www.remastersys.com/repository squeeze/"

apt-get update
apt-get install remastersys

Pas het systeem aan: .....

Maak je custom.iso met het commando:
remastersys dist

Verbind in Virtualbox met NAT, portforwarding een port <xyz> naar port 22 van je guest.

Vanaf je host kun je met WinSCP verbinden naar de gekozen port <xyz> op localhost om het bestand:
  /home/remastersys/remastersys/customdist.iso
Op te halen uit je VM.

Tips:


Installeer een lichtgewicht grafische desktop:
apt-get install lxde


Installeer chromium (open-source versie van google chrome.
apt-get install chromium-browser


Om alle instellingen van de huidige gebruiker, zoals Dektop achtergrond en icoontjes, te laten gelden voor de livecd user moet de home directory van de gebruiker gekopieerd worden naar de directory /etc/skel

Vraag je gebruikers naam op:
whoami

Log vervolgens in als root met:
su

De naam die uit het commando whoami kwam vul je in bij:
cp -r /home/<username volgens whoami>/* /etc/skel

Maak opnieuw je distributie:
remastersys dist


Wil je ook een grafische omgeving buiten VirtualBox, dus als een gebruiker de CD of USB gebruikt om zijn laptop te booten. Installeer dan alle xorg video drivers.
Vraag een lijst met alle beschikbare video drivers:
apt-cache search xserver-xorg-video

Sla alle drivers die eindigen met .dbg over. Dit zijn debug drivers.

Installeer de videodrivers die je wel wilt hebben met ze met de opdracht:
apt-get install <de naam van de driver>


Natuurlijk willen jullie ook dat een laptop die boot met jullie distributie toegang heeft tot wireless netwerken.

Daarvoor installeerde ik de volgende pakketten:

apt-get install collectd-core hostapd ndisgtk network-manager-gnome network-manager


Ook je muis is een beetje zenuwachtig als je een standaard lxde installatie hebt gebruikt. Dit wordt een stuk beter nadat je met:
apt-get install xserver-xorg-input-mouse
muis-drivers installeert.


Voorbeeld van pscp commando om je iso uit je machine te halen:
scp -P 2234 user@localhost:/home/remastersys/remastersys/customdist.iso .

Je kunt natuurlijk ook WinSCP gebruiken.


Gebruik het Windows programma UnetBootin om je iso op USB te zetten.

Lees meer tips over o.a. locales en grafische drivers op:
https://wiki.nllgg.nl/doku.php/projecten:lustrum_live

Workshop: OpenSSH

Aan de hand van deze site https://sites.google.com/a/unit-ict.nl/openssh-presentatie/ vertel ik jullie "Alles" over de mogelijkheden van SSH.
Doe een voorstel voor:
- Een aanvulling, onderzoeksvraag of onderwerp.
- Een verduidelijking van de uitleg.
- Een opgave bij deze site.

Comments