ICT beheerder Leerjaar 2 Periode 3

Deze periode gaan we gedetailleerder kijken naar de installatie van een linux systeem. In dit geval openSuSE 11.1. Daarna gaan we de mogelijkheden van Linux op het desktop vlak onderzoeken. Ook het emuleren van windows (wine) en het gebruiken van windows shares en printers gaan we uitproberen.

We werken o.a. uit deze reader: http://linux.sitetree.nl/doc/html/index.html We beginnen bij hoofdstuk 4. Hoofdstuk 2 is een aanrader maar ik hoef daar niets over te zeggen. Daarna bestuderen we o.a. hoofdstuk 5, 7 en 12.

De periode wordt afgesloten met een toets over de reader en de stof die buiten de reader behandeld is. Dus o.a. Hoofdstuk 2,4,5,7 en 12 uit de reader.Les 1


- Update VirtualBox naar de laatste versie.

- Linux FSH
- Filesystems en mountpoints
- Netwerk shares. (smbclient)

Opdracht 1:

Installeer OpenSuse 11.1 vanaf de Live CD.

Extra "Guest additions":
    Let op: deze stap zal +- 600 MB aan extra software installeren. Deze wordt vanaf het internet gedownload.
    Ga niet zitten wachten op de download maar ga alvast verder met opdracht 2.

    Kies in het menu devices voor install guest editions.
    Start een terminal (onderste optie bij favorites).
    Log in als root met "su -".
    start het script: /media/VBOX..../VBoxLinuxAdditions-x86.run
    Lees de meldingen an probeer de additions verder zelf te installeren.

    Gnu make heet: make
    Header and build files heten: linux-kernel-source en kernel-headers
    De Gnu C compiler heet: gcc

Les 2Een printer installeren, een usb-stick gebruiken, Webcam?
Runlevels en tty's (wordt beschreven in Hfst 7 van de reader)
Belangrijke bestanden en directories:

/etc/inittab
/etc/init.d/


Om een windows share te mount(en) gebruik je het commando mount, bv:

mount -t cifs -o username=<domainuser> //servernaam/sharenaam /welke/map/wil/je/gebruiken

Als dit is gelukt probeer je een keer een regel extra te maken in het bestand:

/etc/fstab

Waarmee je dit automatisch doet.


Opdracht 2:

Om je als client aan te melden bij een windows domein moet je de client tools van samba installeren.
In Yast gaan deze schuil onder: Windows domain membership

Maak een lege map /home/<gebruikersnaam>/data
Mount de data share van de fileserver op de directory /home/<gebruiker>/data

Extra:
    Pas het bestand /etc/fstab zo aan dat deze directory automatisch gemount wordt.

Opdracht 3:

Maak een overzicht van alle directory die in de root directory bestaan en beschrijf het type bestanden dat je er vind en hun functie.


Les 3 en 4


Hoofdstuk 5. 5.1 - 5.4

Basiscommando's.
Links / symbolic links
Gebruikers, aanmaken, inloggen, de homedirectory, basis commando's.

Het bestand /etc/passwd
Het bestand /etc/groups


Opdracht 1:

Bestudeer bv. met het commando "man ls" of "info ls" de volgende commando's.
ls, cd, rm, cp, mvlndudf

Maak een korte samenvatting per commando over wat het doet en welke opties belangrijk zijn bv:

Met ls vraag je een lijst op van besatnden.
De optie -a toont alle bestanden ook de verborgen bestanden.
De optie -l toont ook de rechten op een bestand en in geval van een link ook het target bestand.
De optie -s toont ook de omvang van de bestanden.

Opdracht 2:

Log in als root en maak een nieuwe directory: /home/samen.
Geef iedereen lees en schrijfrechten op deze directory met het commando: chmod 777 /home/samen
    (zie http://catcode.com/teachmod/ uit de vorige periode voor meer uitleg)

Lees uit de reader meer over het aanmaken van een gebruiker met het commando useradd.

Maak een nieuwe gebruiker met het commando useradd <kies zelf een naam> vergeet de belangrijke optie niet om ook een home directory te maken.

Log uit en meld jezelf aan als deze nieuwe gebruiker.
Verander je bureaubladachtergrond en andere instellingen.
start een terminal ga met cd naar de directorie Desktop en maak een symbolic link naar de directorie : /home/samen

schakel terug naar runlevel 3 (zie vorige les)
log in als root en maak weer een nieuwe gebruiker maar gebruik als skeleton de home directorie van de vorige gebruiker.

schakel terug naar runlevel 5 en log in als de nieuwe gebruiker.


Vraag 1:

Wat is het verschil tussen een snelkoppeling en een (symbolic) link?

Vraag 2:

Wat is een skeleton?Les 5:


Les 5 gaat over: X windows, window managers, wine. Dit is hoofdstuk 12 uit de reader.

Onderwerpen:
- Server / client en de historie van X11. (o.a. xming)
- De betreffende bestanden: o.a. /etc/X11/xorg.conf.
- SSH server en putty (X11 forwarding).


Opdracht 1:

Voor deze opdracht moet je opensuse VM bereikbaar moet zijn, op ip niveau, vanaf je host systeem (windows bij jullie).

- Laat zien hoe remote control d.m.v. X werkt (12.9).
- Zorg voor een X server op je host machine b.v. d.m.v. xming.
- Zorg voor een SSH cliënt op je host machine (bv. putty)
- Zorg voor een SSH server op je client machine. (sshd)
- Maak met putty een verbinding naar je opensuse vm (met X11 forwarding aan)
- start een toepassing bv (xclock of oowriter of firefox)

Comments