ICT- of Netwerkbeheerder Leerjaar 4 P4

Opdracht herkansing T4AB N4A:
Schrijf in je eigen tijd voor je stagebedrijf een plan om een door jou gekozen dienst te migreren van een propriëtaire naar een vrije oplossing. Ga voor de definities van propriëtaire en vrij uit van de FSF definitie voor vrije software. Per definitie is alle software die niet vrij is volgens deze normen propriëtair.

Het plan beschrijft:

De betreffende toepassing / dienst / oplossing in de huidige situatie, de functies waarvoor deze wordt ingezet en waarom deze software volgens de genoemde normen niet vrij is.

Vervolgens beschrijft het plan een oplossing die wel vrij is en die minstens de functionaliteit biedt waaraan de huidige  toepassing / dienst / oplossing invulling geeft.

Tot slot beschrijft het plan een migratie-pad om de huidige toepassing uit te faseren en de vrije variant in gebruik te nemen.

Het plan wordt door mij beoordeeld op:
- Technische haalbaarheid
- Overtuigingskracht
- Efficiënte inzet van middelen en mensen
- Correct en compleet uitvoeren van de opdracht.
- Research prestatie.

Bonuspunten (boven de 6) zijn te behalen door:
- Het plan te presenteren aan de praktijkopleider.
- Het plan uitgevoerd te laten worden.
- Het aanzetten van het stagebedrijf tot het structureel overwegen van vrije alternatieven.

Al deze punten blijken uit opgeleverde documentatie en zijn te controleren (contactgegevens bijvoegen)

Comments