ICT beheerder Leerjaar 2 Periode 4

Deze periode gaan we dieper in op Ubuntu Linux Server toepassingen. We gebruiken de volgende documentatie: http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/C/index.html . Deze periode krijgen jullie wekelijks 1 opdracht om uit te werken. Het cijfer voor periode 4 hangt af van de uitvoering van de opdrachten.


Les 1 & 2

- Installeer Ubuntu 10.04 server in een virtuele machine in VirtualBox.
   - 256 MB geheugen
   - Dynamicly expanding 8 GB hard disk
   - NIC 1: NAT
   - NIC 2: Internal network "MyLan"

   - eth0 is je eertste netwerkkaart die via NAT met internet verbonden is. eth0 mag met DHCP zijn configuratie ophalen
   - eth1 is je tweede netwerkkaart. Op deze kaart worden diensten aangeboden zoals DHCP. DNS enz.
    
   - Schrijf alle wachtwoorden op die je ingeeft inclusief een beschrijving van de betreffende gebruiker of dienst.

Neem het volgende document erbij: http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/C/index.html

   - Lees bij het stuk over het bestand /etc/network/interfaces
   - Volg het hoofdstuk DHCP en regel het in.


- Maak ook een cliënt VM. Dit is een virtuele machine met een Ubuntu desktop OS.
   - 256 MB geheugen
   - Dynamicly expanding 8 GB hard disk
   - NIC 1: Internal network "MyLan"

   - eth0 is je eertste netwerk kaart die via het internal netwerk aan je server verbonden is. eth0 mag met DHCP zijn configuratie ophalen.
(Dit werkt pas zodra je bij de server het hoofdstuk DHCP hebt afgewerkt.)
    
   - Schrijf alle wachtwoorden op die je ingeeft inclusief een beschrijving van de betreffende gebruiker of dienst.

Lees tijdens het installeren alvast hoofdstuk 2: http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/C/installation.html van de Ubuntu server guide.

  
Tijdens deze Linux lessen zul je verschillende vragen en opdrachten krijgen. Houd een document bij waarin je de vragen en opdrachten uitwerkt.
Beantwoord de volgende vragen in dit document

Vraag 0:
- Schrijf in je verslag alle keuzes die je maakt tijdens de installatie en de wachtwoorden bij de gebruikers en diensten die je ingeeft.

Vraag 1:
- Hoe is Ubuntu onstaan. Wie zit erachter en welke missie kent Ubuntu?

Vraag 2:
- Noem een voorbeeld van een bestand dat je opslaat in een private directory.

Vraag 3:
- Kun je een reden bedenken waarom er geen grafische interface op de server wordt geïnstalleerd?

Opdracht 4:
- Update de pakketlijsten en en update naar de meest recente versies.Les 3


VI

Gebruik deze vi handleiding bij de opdrachten van vandaag: http://doc.nl.linux.org/guide/users-nl/vi-chapter.html.

Vimtutor voor degene die liever doen dan lezen.
- Installeer op je ubuntu server het complete vim pakket (vim = vi improved).
  sudo apt-get install vim
- type het commando : vimtutor
- Volg de instructies op het scherm.

Netwerk

Leest het hoofdstuk over network configuration uit de ubuntu server guide: http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/C/network-configuration.html
Raadpleeg desnoods de manual pages over interfaces: man interfaces
 
Opdracht 1:
- Zorg dat je de 2e netwerkkaart van je server een statisch IP adres krijgt en dat deze automatisch geactiveerd wordt bij het opstarten.

Opdracht 2:
- Lees ook het hoofdstuk over DHCP. Zorg dat er op de 2e netwerkkaart een DHCP server draait. Start je cliënt machine om te laten zien dat je DHCP server werkt.

Les 4

DNS
: lees http://frii.nl/dnssedown

Leest ook het hoofdstuk over DNS uit de ubuntu server guide: http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/C/dns.html
Raadpleeg desnoods de manual pages over bind9: man named

Je kunt een forwarder instellen maar zolang we van onze server geen router gemaakt hebben heb je daar weinig aan.

Maak een zone aan "mylan". je heb een nameserver nodig in je zone. bv. ns.mylan.
Maak een reverse Zone file zodat ook ipadressen naar namen kunnen worden vertaald.Een DNS server vertaalt host-namen in ip-adressen en andersom. Iedere DNS server kan verzoeken doorgeven een een parent DNS server als hij geen antwoord weet.
Neem de antwoorden op de volgende vragen op in het document

Vraag 1: Hoe heet de standaard DNS server die ook met Ubuntu wordt meegeleverd?

Vraag 2: Wat is de functie van de bestanden: /etc/resolv.conf en /etc/bind/named.conf en /etc/bind/named.conf.local

Vraag 3: De opdracht /etc/init.d/bind9 restart geeft "failed".
               In welk bestand vind je meer informatie over wat er mis ging?

Vraag 4: Wat is een zone file

Vraag 5: In welke directory staan de zone files?

Vraag 6: Waartoe dient deze zone:
              0.10.in-addr.arpa. IN SOA dns.lan. root.lan

Les 5

Gebruik http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/C/postfix.html om de volgende opdrachten uit te voeren.

Opdracht 1

Installeer en configureer postfix zonder authentication of SASL. Dus geen Exim4.

Opdracht 2


Configureer Dovecot zonder  SSL.

Opdracht 3


Gebruik outlook express om vanaf je windows client mail te sturen en ontvangen.

Les 6

Opleveren opdrachten.

Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk op papier hebt en dat alles wat je kunt laten zien werkt.
Comments