Eindcase DBT Applicatie ontwikkelaar.

Case Voorraadbeheer: WebStore

WebStore is een webwinkel. De webwinkel heeft nu producten op een verkoopsite die verkocht en direct geleverd worden.
Als de voorraad van een product op is word er snel een nieuwe partij besteld en loopt de levering aan de klant uit.

Webstore wil dit veranderen door voortaan aan voorraadbeheer te gaan doen. Aan jou de vraag om hiervoor een database te ontwerpen.

Van de artikelen worden de volgende gegevens gebruikt:
- Naam
- Merk
- aantal op voorraad
- verwachte levertijd in weken
- BTW (bij in en verkoop)
- Huidige verkoopprijs

Per inkoop (van een artikel)
- Inkoopprijs
- afgesproken leverdatum
- werkelijke leverdatum

Per verkoop (van een artikel)
- Afleveraderes (postcode + huisnummer)
- Aantal stuks per besteld artikel.
- Actie prijzen. (korting per verkooporderregel)
- Omzet

Per klant
- Klantnaam
- Afleveraderes (postcode + huisnummer)

- Functionaliteit:

Houd rekening met de volgende wensen van de klant:
- 1 artikel kan vaker ingekocht worden tegen verschillende inkoopprijzen. 
- Bij een verkooporderregel moet de inkoopprijs van het artikel opgeslagen worden
- Om een marge te kunnen berekenen wordt de fifo methode toegepast. http://nl.wikipedia.org/wiki/Fifo
- Voor sommige artikelen geld een ijzeren voorraad. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzeren_voorraad
- Voor seizoensartikelen geld een wenselijke voorraad op basis van verkopen van de komende weken vorig jaar.

Opdracht:
Stuur voor a.s. woensdag een mail aan t.boose@rocleiden.nl. Zet in het onderwerp, Je naam, je klas en "Case WebStore:"

In de mail voeg je een plaatje toe (jpg, of png) van het ontwerp van de fysieke databasestructuur die jij adviseert.
Deze databasestructuur moet voldoen aan de BCNF. 

Per normaalvorm schrijf je een verantwoording: "Ja deze structuur voldoet aan de .... normaalvorm omdat...." of: "Nee deze structuur voldoet niet aan de .... normaalvorm omdat....".

Werk je een Implementatiescript in SQL uit waarin 
- Alle tabellen incl. relaties aangemaakt worden (let op bij MySQL gebruik je hiervoor INNODB)
- De tabellen gevuld worden met voorbeeld.
- Een view aangemaakt wordt waarin de verkopen met datum, klantgegevens, omzet en marge.

Dit script voeg je toe aan je e-mail met als bestandsnaam "WebStore-<jenaam>.SQL"

Werk met Visual Paradigm for UML, community edition.

Je mag overleg hebben en samenwerken maar het is een individuele opdracht. Als ik gekopieerd werk tegen kom verdeel ik de punten over het aantal kopieën. Wie van wie heeft afgekeken maakt mij niets uit. Hou je werk dus voor jezelf.

Succes met de opdracht.
Comments